Kontakta oss
Verksamhetsutveckling

All verksamhetsutveckling bygger på att ni aktivt arbetar med att bli bättre.

Att ta hjälp av en utomstående part är ofta ett vinnande koncept. Mitt fokus ligger alltid på affärsnytta och engagemang. Förbättringsarbete är en strategi som handlar om företagskultur. Inte om byråkrati, papperstigrar och krångligt expertspråk. I allt mitt arbete utgår jag från filosofin kring ständiga förbättringar och behärskar relevanta ISO-standarder samt förbättringsverktyg inom LEAN, Six Sigma och Agile som omsorgsfullt anpassas till er verksamhet och era förutsättningar.

 • Agil transformation, Förändringsledning och förbättringsprojekt
 • GAP-analys inför ISO-certifiering
 • Lednings- & styrelsestöd inom ständig förbättring 
 • Processoptimering med Lean, Six Sigma och ständiga förbättringar
 • Interimchef inom Kvalitets- & Miljöledning/Hållbarhet och Verksamhetsutveckling

Revision

Egenkontroll eller intern revision är ett av de kraftigaste verktygen ledningen har...

... till att säkerställa att verksamheten ägnar sig åt rätt saker. Så att ni kan minimera strul och maximera affärsnytta. Här kan jag hjälpa dig inom:

 • Internrevison mot relevanta ISO-standarder (ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018)
 • Leverantörsgranskning mot avtal/Code of Conduct
 • Skyddsronder inom arbetsmiljö

Utbildning

En nyckel till framgång är kunskap.

Framgång genom förbättringar med affärsnytta som fokus. Få ett större affärsdriv och engagemang med er Internrevision eller få en ökad förståelse för ISO-certifieringen i hela er organisation. Tillsammans tittar vi på just era behov och skräddarsyr en utbildning som passar er.

 • ISO så alla förstår
 • Internrevison med fokus på affärsnytta
 • Ständiga förbättringar utan papperstigrar och byråkrati
 • Lean och Agile (SAFe) - i smarbete med Force Agile

Coaching

Vill ni lära känna varandra och er själva bättre i ex. ledningsgruppen eller projektet.

Då är det perfekt att köra en gruppcoaching med världens mest använda EQ-test. Utgångspunkten blir från individuella EQi 2.0-tester med återkoppling. Emotionell intelligens (EQ) är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas i arbetet, både för individen och för organisationen. Individer som trivs, mår bra och verkar i en utvecklande organisation presterar helt enkelt bättre.

 • Individuell coaching med eller utan EQi 2.0 (fungerar även digitalt)
 • Gruppcoaching
 • 360 utvärdering av individer med EQ360 
Tillsammans reser vi oss! 

Assurgo Coach & Konsult har sitt säte i Linköping, Östergötland, men under rätt förutsättningar finns inga geografiska begränsningar.