Kontakta oss
Digital Grundkurs

Grundkurs - ISO 9001

Bli framgångsrik med ständiga förbättringar utan papperstigrar och byråkrati. 

Syftet och målet med kursen är att ge dig en grundläggande förståelse för vad ISO 9001 handlar om. Så att du direkt efter kursen kan börja arbeta med ständiga förbättringar och hjälpa till att nå era verksamhetsmål. Helt utan onödig byråkrati.

Uppspelningstid 1 h 40 min och flertalet reflektions- och kunskapsfrågor. Motsvarar 1 dags lärarledd utbildning. Efter godkända prov erhålles ett Diplom. 

Beställ din utbildning redan idag!

Pris: 2 095 kr exkl. moms (moms på 25% tillkommer).

Tryck på "Beställ här " så skickas du till kursen i Diploma Utbildning och fortsätter din beställning där. 

Digital Grundkurs

Grundkurs - ISO 14 001

Hållbarhet genom ständiga förbättringar utan papperstigrar och byråkrati. 

Syftet och målet med kursen är att ge dig en grundläggande förståelse för vad ISO 14 001 handlar om. Så att du direkt efter kursen kan börja arbeta med ständiga förbättringar och hjälpa er verksamhet att bli mer hållbar. Helt utan onödig byråkrati.


Uppspelningstid 1 h 30 min och flertalet reflektions- och kunskapsfrågor. Motsvarar 1 dags lärarledd utbildning. Efter godkända prov erhålles ett Diplom. 

Beställ din utbildning redan idag!

Pris: 2 095 kr exkl. moms (moms på 25% tillkommer). 

Tryck på "Beställ här " så skickas du till kursen i Diploma Utbildning och fortsätter din beställning där. 

Digital Grundkurs

Grundkurs - ISO 45 001

Bättre arbetsmiljö genom ständiga förbättringar utan papperstigrar och byråkrati. 

Syftet och målet med utbildningen är att ge dig en grundläggande förståelse för vad ISO 45001 handlar om, för att du ska kunna börja arbeta med ständiga förbättringar och hjälpa verksamheten att arbeta mer strukturerat med arbetsmiljön.

Uppspelningstid 1 h 56 min och flertalet reflektions- och kunskapsfrågor. Motsvarar 1 dags lärarledd utbildning. Efter godkända prov erhålles ett Diplom. 

Beställ din utbildning redan idag!

Pris: 2 095 kr exkl. moms (moms på 25% tillkommer). 

Tryck på "Beställ här " så skickas du till kursen i Diploma Utbildning och fortsätter din beställning där. 

Tillsammans reser vi oss! 

Assurgo Coach & Konsult har sitt säte i Linköping, Östergötland, men under rätt förutsättningar finns inga geografiska begränsningar.